კატალოგი შექმნის პროცესშია

ქართული კულტურის ცენტრის შექმნა და არსებობა მთლიანად დამოკიდებულია მოხალისეთა თავდადებულ  და უანგარო შრომაზე.

 

ქართული კულტურის ცენტრს ამჟამად ჰყავს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი და სჭირდება კატალოგის და ელექტრონული ბიბლიოთეკის ადმინისტრატორები, ქვევით მოცემულია მათი ვალდებულებები.

 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის მოვალეობაა გააგრძელოს წიგნების, სხვა ბეჭდური, ხელნაწერი, აუდიო, ვიდეო და ასევე  ელექტრონული ბმულების ფონდის გამდიდრება. ასევე ევალება შესაბამისი მასალების მომზადება ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე განსათავსებლად.

კატალოგის ადმინისტრატორი აწარმოებს ბიბლიოთეკის არსებული ფონდის კატალოგის შექმნას.

ელექტრონული ბიბლიოთეკის ადმინისტრატორი ეძებს მასალების ელექტრონულ ვარიანტებს და ქმნის ამ მონაცემების ბმულების კატალოგს.

 

დაინტერესებული პირები დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

All Rights Reserved 2017