გელა თევზაძის სახელობის ბიბლიოთეკა ცდილობს მოგაწოდოთ ყველა არსებული ქართულენოვანი ელექტრონული წიგნის ბმულები.

ხშირად ეწვიეთ ამ გვერდს

ამ  გვერდზე მოთავსებული ინფორმაცია მუდმივი ცვლილების პროცესშია.

ბმულები:

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ელ.რესურსების ბმული

http://www.nplg.gov.ge/geo/e-resources

 

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

https://historyge.wordpress.com/

 

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის ელექტრონული არქივი

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/2

 

ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით

 

ქართული კულტურის ცენტრის შექმნა და არსებობა მთლიანად დამოკიდებულია მოხალისეთა თავდადებულ  და უანგარო შრომაზე.

 

ქართული კულტურის ცენტრს ამჟამად ჰყავს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი და სჭირდება კატალოგის და ელექტრონული ბიბლიოთეკის ადმინისტრატორები, ქვევით მოცემულია მათი ვალდებულებები.

 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის მოვალეობაა გააგრძელოს წიგნების, სხვა ბეჭდური, ხელნაწერი, აუდიო, ვიდეო და ასევე  ელექტრონული ბმულების ფონდის გამდიდრება. ასევე ევალება შესაბამისი მასალების მომზადება ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე განსათავსებლად.

კატალოგის ადმინისტრატორი აწარმოებს ბიბლიოთეკის არსებული ფონდის კატალოგის შექმნას.

ელექტრონული ბიბლიოთეკის ადმინისტრატორი ეძებს მასალების ელექტრონულ ვარიანტებს და ქმნის ამ მონაცემების ბმულების კატალოგს.

 

დაინტერესებული პირები დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

All Rights Reserved 2017