გაწევრიანება და შემოწირულობა

თქვენი საწევრო დაეხმარება ქართული კულტურის ცენტრს, რომ გახდეს კულტურული, საგანმანათლებლო და სოციალური ღონისძიებების სული და გული.

ქართული კულტურის ცენტრი არის არასაშემოსავლო ორგანიზაცია სახელმწიფო საშემოსავლო სერვისების კანონმდებლობის 501(c)(3) სექციით. აქედან გამომდინარე, თქვენი შემოწირულობა ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადებიდან ჩამოწერას (გთხოვთ გაარკვიეთ თქვენს ბუღალტერთან ან გადასახადების მომმზადებელთან.

თუ თქვენ სამსახურს აქვს საქველმოქმედო შენაწირის გათანაბრების პროგრამა (Employer Matching Gift Program), მაშინ მიუთითეთ The Georgian Cultural Center როგორც თქვენი არჩევანი საქველმოქმედო ორგანიზაციისა.

საწევროებისა და შემოწირულობების კატეგორიები

 

კატეგორია ღონისძიებებზე მოწვევა ფასდაკლება საგანმანათლებლო პროგრამებზე ფასდაკლება ღონისძიებების ბილეთებზე ყოველწლიური ბრანჩი დამფუძნებლებთან ყოველწლიურ ანგარიშში მოიხსენიება როგორც
ინდივიდუალური წევრობა $360 yes yes 15.00% წევრი
წყვილთა წევრობა $480 yes yes 30.00% წევრი
ოჯახური წევრობა $600 yes yes 50.00% წევრი
მხარდამჭერი $1000-$5000 yes yes 4 უფასო ბილეთი ყველა ღონისძიებაზე yes მხარდამჭერი
მწყალობელი $5000-$10000 yes yes 6 უფასო ბილეთი ყველა ღონისძიებაზე yes მწყალობელი
მფარველი $10000 და ზევით yes yes 8 უფასო ბილეთი ყველა ღონისძიებაზე yes მფარველი
All Rights Reserved 2017