ქართული კულტურის ცენტრის შექმნა და არსებობა მთლიანად დამოკიდებულია მოხალისეთა თავდადებულ  და უანგარო შრომაზე.

ქართულ კულტურის ცენტრს სჭირდება ღონისძიების:

ორგანიზატორები და მათი თანაშემწეები

კალენდარის და რეკლამირების ადმინისტრატორი და მისი თანაშემწე

 

ღონისძიების ორგანიზატორები და მათი თანაშემწეები მოძებნიან ღონისძიებისთვის შესაფერის ადგილს/შენობას, გააფორმებენ საჭირო დოკუმენტაციას (ქირაობის ხელშეკრულებას), შეიძენენ ღონისძიებისთვის საჭირო დაზღვევას და ლიცენზიებს, გააკეთებენ ღონისძიების რეკლამას სხვადასხვა საშუალებებით,  შეიძენენ/იქირავებენ საჭირო ტექნიკას, შეადგენენ მენიუს, შეიძენენ საკვებ-სასმელს, ასევე შეასრულებენ სხვა საჭირო სამუშაოს.

 

კალენდრის და რეკლამირების ადმინისტრატორი და მისი თანაშემწე მოვალეობაა ქართული კულტურის ცენტრის სხვადასხვა ქვედანაყოფებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე კალენდარის შედგენა/ორგანიზება და ქართული კულტურის ცენტრის და მისი სხვადასხვა ქვედანაყოფების ღონისძიებების რეკლამირება მედიის სხვადასხვა საშუალებებით.

 

დაინტერესებული პირები დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

All Rights Reserved 2017