ქართული კულტურის ცენტრის მისია

ქართული კულტურის ცენტრი შექმნილია ექსკლუზიურად საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო საქმიანობისთვის.

ქართული კულტურის ცენტრის მისიაა დაეხმაროს ამერიკაში მცხოვრებ ქართველებს ქართული ენის, კულტურის, ტრადიციების შესწავლა-შენარჩუნებაში და გააცნოს ამერიკელ საზოგადოებას ქართული ენა, კულტურა და ტრადიციები.

All Rights Reserved 2017